Aydınlatma ve Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 
Gökçense Grup kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla www.gokcense.com internet sitesi ve/veya mobil uygulamasıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirme amaçlıdır. Kişisel veri, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Gökçense tarafından işlenen kişisel verileriniz, işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemleri, hukuki sebepleri ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız yer almaktadır.
 
DAYANAK
Bu tebliğ hazırlanırken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır
 
1-) GÖKÇENSE HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLER
Gökçense sitede bulunan ürünlerin takip edilerek veya satın alınarak üyelik oluşturan kullanıcıların kişisel verilerini işlemektedir. Üye olan kişilerin işlenen verileri aşağıdaki gibidir.
 
a-) İletişim bilgileriniz: (telefon numaranız, teslimat ve e-posta adresleriniz)
b-) Güvenlik Bilgileriniz: (IP adresi bilgisi, şifre bilgileri, çerez bilgileriniz)
c-) Kişisel Bilgileriniz: Adınız, Soyadınız, Cinsiyet, T.C. Kimlik Numaranız (fatura ve belirli gruplarda alınan ürünlerde gerelidir.)
ç-) Hukuki Bilgileriniz:(yetkili kişilerin, kurum ve kuruluşlarla yazışmaları, dava ve icra dosyaları)
 
2-) Kişisel verilerin hangi amaçla işlenecektir ?
a-) Ürünlere yönelik bilgilendirmenim sağlanması,
b-) Hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,
c-) Hizmet ve ürünlerin satış sonrası hizmetlerinin yürütülmesi,
ç-) Gökçensedeki gelişmeler ve yenilikler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,
d-) Gökçense'nin faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
e-) Sözleşmenin gerçekleşmesine yönelik süreçlerin yürütülmesi,
f-) Hukuksal işlemlerin takibi ve yürütülmesi,
g-) Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi.
 
3-) Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacak?
a-) Gökçense'nin faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
b-) Sözleşmenin gerçekleşmesine yönelik süreçlerin yürütülmesi,
c-) Hukuksal işlemlerin takibi ve yürütülmesi,
ç-) Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi,
d-) Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
e-) Konunun mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması.
 
4-) Hukuki İşlem Bilgileriniz
a-) Gökçense'nin faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
b-) Sözleşmenin gerçekleşmesine yönelik süreçlerin yürütülmesi,
c-) Hukuksal işlemlerin takibi ve yürütülmesi,
ç-) Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi,
d-) Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 
5-) Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi nedir?
5.1 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayanarak; şirket platformunda yer alan operasyonların güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanmasına yönelik faaliyetler başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
5.2 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi,
5.3 Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi.
 
6-)Gökçense Hangi Sebeplerle Verilerinizi Aktarır?
a-) Fatura süreçlerinin gerçekleşmesi,
b-) Ürün ve satış sonrası desteklerin sunulması için iş ortaklarıyla paylaşılması,
c-) Sunulan hizmetlerin şikâyet yönetimi ve risk analizinde, kalite kontrol alanında hizmet sunan iş ortaklarıyla,
ç-) Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için vergi daireleriyle, vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle,
d-) Satın alım süreçlerinin yürütülmesi.
 
GÖKÇENSE, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@gokcense.com adresine email gönderebilirsiniz.